Varmeløsning skapte ny varmgang i kommunestyret

Varmeløsninga for Snåsa skole er ei varm potet som har skapt og skaper diskusjon blant politikerne.