Gå til sidens hovedinnhold

Uktsie askh daaresjimmien åvteste åadtjoeji

Ålma mij dæjmetjejaepien göölemefestivaalesne akten 22 båeries ålman gaejpiem murhkesti tjuara uktsie askh faangkegåetesne tjahkasjidh.

For abonnenter