Tre snåsaokser kjemper om å bli topp-okser

Tre bønder fra Snåsa stiller nå med hver sin okse i kampen om å bli seminokse i tre ulike kjøttferaser.