Tema

tirsdag 02.04 2019

NTE skal gjøre vedlikehold på strømnettet

Vestbygda blir mørklagt

mandag 25.02 2019

Avlyser Sørfjellrennet

Årets Sørfjellrennet førstkommende søndag er avlyst.

fredag 25.01 2019

Reguleringsplan for Leikarbakken Kjenstad masseuttak ute på høring

Flerdobler masseuttaket

Snåsa Entreprenør AS som ledes av Arne Petter Mediaas vil mer enn tredoble masseuttaket ved Kjenstad.

tirsdag 28.08 2018

Fylkesmannen ga tillatelse til skadefelling etter kadaverfunn

Bjørnejakt i Roktdalen

Fylkesmannen ga i helga fellingstillatelse på bjørn etter funn av kadaver i Roktdalen.

tirsdag 14.08 2018

– Finnsåsmarka også for folk flest

Allmennheten må fortsatt ha tilgang til områdene i Finnsåsmarka selv om det blir etablert fritidsbebyggelse.

onsdag 30.05 2018

Reagerer på veiavgift

– I vognkortet står det at jeg kjører en firehjuls moped, hvorfor må jeg da betale avgift når mopeder er fritatt, spør Arne Borg.

onsdag 21.02 2018

Alle ble gullvinnere i Breide barnehage

Forrige tirsdag arrangerte Breide barnehage OL-dag.

Vestbygda jaktlag felte nok ei gaupe

Nok ei gaupe er felt av Vestbygda jaktlag.

Jillievoenen vijremetjïerte aktem vihth råatem vöötji

Akte vihth råate lea vuatjasovveme Jillievoenen vijremetjïerteste

tirsdag 13.02 2018

Gode forhold for arbeidet med rassikring ved Jørstadelva

– Har sikret det meste

Arbeidene med sikring mot ras ved Jørstadelva på Undset har gått godt.

Hijven barkoetsiehkieh væjroegorredimmine Jørstad-jeanoen mietie.

– Lea jeenjemesem gorredamme

Gorredimmiebarkoe væjroen vööste Jørstad-jeanoen lïhke Undsetesne lea hijvenlaakan jåhteme.

torsdag 26.10 2017

Fiberutbygging i Snåsa.

Her går det fortsatt i sneglefart

Store deler av Snåsa er fortsatt uten høyhastighets fiberbredbånd.

NVE vurderer stabilliteten i området som kritisk lav

Snåsa: NVE anser skråningsstabiliteten ved rasområdet på Gifstad som kritisk lav, og firer kravene for å få fortgang i prosessen.