Tema

torsdag 12.03 2020

Avlyser gudtjeneste og konfirmasjonsleir

Den samiske konfirmasjonsleiren var planlagt med gudstjeneste i Snåsa kirke lørdag. Både leiren og gudstjenesten er nå avlyst.

onsdag 13.02 2019

Reindriftsavtale: Sprik på over 60 millioner

Når forhandlingene om ny reindriftsavtale starter, er det sprik på over 60 millioner mellom krav og tilbud.

torsdag 20.09 2018

Støtter sørsamisk barne-tv-serie med 300.000 kroner

Skal følge jenta «Sööfe»

Sametingsrådet gir 300.000 kroner i støtte til produksjonen av «Sööfe», en sørsamisk tv-serie som retter seg mot eldre samiske barn.

onsdag 19.09 2018

Vuasahtallemem dorje Ella Holm Bullen gåetesne

Laila jïh Næjla Holm-Bull vuasahtallemem darjoeh mænngan gulliem ohtsedamme Ella Holm Bullen minngesne.

Stiller ut i Ella Holm-Bulls hjem

Laila og Næjla Holm-Bull lager utstilling etter å ha gravd fram gull etter Ella Holm-Bull.

onsdag 09.05 2018

Snåasehke daan jaepien TV-ståantesne

Linn Marita Larssonen åesiestimmietuvre Tangerudbakken-raajrosne daan jaepien TV-ståantine veeljesovvi daan hïeljen.

onsdag 21.02 2018

Kulturpolitikere på Snåsa.

– Snåsa blir sentral for det sørsamiske

Fylkets kulturpolitikere gjestet i forrige uke Snåsa for å lære mer om sør- samisk språk og kultur.

torsdag 08.02 2018

DEBATT:

Kjernevirksomhet i Snåsa

leserinnlegg

Samefolkets dag markert med flaggheising, sang, taler og bokslipp

– Har fortsatt mye å feire

Ikke før er det store jubileumsåret omme, så fortsetter det med flere store samiske feiringer.

torsdag 26.10 2017

Stasjon mangler skilt

Snåsa: Manglende skilting på togstasjonen gjør Bane NOR til lovbrytere.

Statsbudsjettet sett fra Snåsa.

Saemien Sijte den store taperen

Dette mener lokalpolitikere i Snåsa om statsbudsjettet som ble framlagt torsdag.

fredag 06.10 2017

– Gæmhpoe lea seamma

Byjrese- jïh aalkoealmetjeaktiviste Nina Gualinga Amazoneste saemiej gæmhpoem vuartesje goh akte abpeveartenen fenomeene.