Tar sikte på oppstart i oktober

Strekningen på E6 ved Langnesberga skal utbedres etter en utglidning av masse fra en Gambionmur og ned i Snåsavatnet.

Strekningen på E6 ved Langnesberga skal utbedres etter en utglidning av masse fra en Gambionmur og ned i Snåsavatnet. Foto:

For pendlere og andre trafikanter på E6 gjennom Snåsa kan det gå mot en oktober måned med lang omkjøring eller permanent hjemmekontor.

DEL

Statens vegvesen jobber i skrivende stund med å få på plass kontrakten med entreprenøren som skal gjennomføre arbeidet med å reparere E6 ved Langnesberga i Snåsa. Hvis alt går etter planen vil man etter en to ukers klagefrist på kontraktsinngåelsen kunne begynne det krevende arbeidet med sikring og oppbygging av veitraseen.

– Vi jobber opp mot entreprenøren og kontraktinngåelse akkurat nå og hvis alt går uten nye forsinkelser ser jeg for meg at det være mulig med en oppstart på arbeidet i uke 42, sier senioringeniør og seksjonsleder Bjørn Ove Rotlid i seksjon for drift og vedlikehold region midt i Statens vegvesen.

Stengt

Dermed kan det bli full stenging av E6 fra tidlig i oktober, og er værgudene på vegvesenets side vil de forhåpentligvis kunne åpne igjen ved månedsskiftet oktober-november.

– Arbeidet er sagt å vare i tre til fire uker. Så slik det ser ut per i dag regner jeg med vi kan ha utført mesteparten av arbeidet i løpet av oktober, vel å merke hvis vi ikke støter på uforutsette problemer med for eksempel været, poengterer Rotlid.

Ikke til E18

I en artikkel i Trønder-Avisa i uke 37 sto det en sak om at pengene til prosjektet hadde havnet i et prosjekt på E18 Østlandet i stedet, det er noe Rotlid ikke kjenner seg igjen i.

– Det som sto der kjente vi oss ikke igjen i. Prosjektet på E6 i Snåsa blir gjennomført i høst, understreker Rotlid.

Omkjøring

Selv om det vil bli skiltet omkjøring på fylkesvei 17 i forbindelse med arbeidet, er det mange som frykter økt trafikk av tungtransport langs fylkesvei 763 når arbeidet på E6 tar til.

– Vi har fått en del telefoner fra bekymra foreldre i forhold til skolebarn, forteller byggeleder Steinar Moe i Trøndelag fylkeskommune.

Han har ansvaret for driftskontrakt Steinkjer, et område som strekker seg fra Vanvikan til Snåsa.

Tungtrafikk

Foreldre er bekymret for økt trafikk, særlig tungtrafikk, skal gå langs fylkesvei 763 mens arbeidet på E6 i Langnesberga pågår.

Moe presiserer at de ønsker at tungtransporten skal kjøre fylkesvei 17 som omkjøringsalternativ når E6-arbeidet pågår i Langnesberga.

– Men det er ingen lovhjemmel som kan hindre at man bruke fylkesvei 763 som omkjøring. Det er bare en henstilling. Vi kan ikke stille oss opp og dirigere trafikken heller, det er vanskelig å skille lokal trafikk og langtransport, sier Moe som mener at det er en liten trøst at situasjonen ikke vil pågå så lenge.


Artikkeltags

Kommentarer til denne saken