Før sommerferien fikk kommunestyret vite at Trøndelag fylkeskommune vurderer å legge ned tannklinikken på Snåsa. Motivasjonen for dette er å spare penger. Et samlet kommunestyre vedtok en uttalelse der man sa klart fra om at klinikken må bestå.

Fylkeskommunen setter nå i gang et stort utviklingsprosjekt sammen med Snåsa kommune. Da er det viktig at fylkeskommunen ikke samtidig legger ned lokale tilbud med den andre hånden.

Nedleggelsen betyr at alle må reise til Grong for å få tannhelsetilbudene man i dag mottar på Snåsa. Særlig utfordrende vil dette bli for mest sårbare gruppene i samfunnet, som de yngste, de syke og de eldste, samt deres foresatte eller pårørende. Vi er også bekymret for at dette gir ekstra belastning for ansatte i kommunen og flere transportoppdrag til ambulansetjenesten. I sum vil dette gi et dårligere tilbud på Snåsa, noe vi må jobbe imot.

Av erfaring vet vi at å vedta en høringsuttalelse er ikke nok i seg selv. Vi er glade for at alle partier på Snåsa er enige i denne saken. Det gir grunnlag for at alle jobber i fellesskap for å bevare tannklinikken. Saken har ikke vært til politisk behandling hos fylkeskommunen enda. Fra Senterpartiets side lover vi å jobbe hardt opp mot våre fylkespolitikere for å berge Snåsa tannklinikk, og så håper vi at de andre partiene også blir med på det politiske arbeidet opp mot sine fylkespartier.