Tusen takk for spennende år som ordfører for Snåsa, i lag med dere Snåsninger! Fire år med pandemi, krig, renteøkning og prisstigning. Fire år med fokus på næringsarbeid og landbruk, med sørsamisk språk og kultur, med rovdyr og elgforvaltning. Spennende år med store utbygginger, med planarbeid, utviklingsarbeid og kongebesøk. 4 år med samarbeid og regional utvikling med våre nabokommuner. År med krevende prosesser og press opp mot regjering, storting, helseforetak og statsforvalter, med kamp for styrket selvstyre, motorferdsel, ambulanse, veg og bane.

Setter stor pris på alle dere Snåsninger som har tatt kontakt og sagt ifra om saker vi gjør bra og saker vi kan gjøre bedre. Dere som har tatt kontakt i glede og sorg, i frustrasjon eller sinne, med ideer og forslag. Mye er endret til det bedre på grunn av dere, og noe har vi ikke klart å gjøre noe med.

Tusen takk til dere unge i Snåsa for gode diskusjoner i Ungt Entreprenørskap, Drømmefangst og MOT, for brev og besøk på herredshuset, for diskusjoner om ballbingen og skateboardrampa. Setter stor pris på de årlige avslutningsfestene til dere ungdommer 10. trinn på Agle og Bostad. Dere er framtida i Snåsa, og vi skal gjøre det vi kan for at dere skal synes det er supert å bo her. Vi skal også gjøre det valget enda enklere, enklere å bo her, flytte hit, flytte hjem. Hurra for alle dere som allerede har tatt det valget!

Det er mange som fortjener mye ros her, men jeg heier aller mest på dere som gjør så mye for at andre skal ha det bra. Dere som gjør en stor frivillig innsats for gammel og ung, for utvikling og for nye tilbud. Dere er en avgjørende motor i Snåsasamfunnet, dere bygger vårt omdømme og dere gjør Snåsa til en bedre plass å bo! Tusen takk for alle møter, samtaler og ideer. Dere gir meg både inspirasjon og motivasjon til å stå i det, også når det stormer som verst!

Sitat tilflytter, på spørsmål om hva som er bra med Snåsa: «Folket, det er så mange her som gir så mye av seg selv!» Etter fire år som ordfører har jeg rikelig erfaring med det samme selv. Så skal vi bli langt bedre på å fortelle om alt som er bra med Snåsa, jeg er sikker på at det er mange flere der ute som ønsker å bli en del av et slikt samfunn.

Så til alle dere ansatte i Snåsa kommune. Om vi kanskje ikke er så flink til å fortelle det, ser vi den store innsatsen dere gjør for å levere. Jeg setter stor pris på dere kolleger på Herredshuset, og hver morgen blir jeg møtt med; «god morgen kjære medarbeider, håper du får en fin dag». Det er så bra! Til folkevalgte i kommunestyre, utvalg, nemnder og råd; takk for samfunnsengasjement og diskusjoner, og spesielt til dere som nå går av etter en mannsalder i kommunestyret.

Jeg er stolt av hva vi i lag har fått til i Snåsa de siste årene, og er svært motivert til å arbeide videre som ordfører med alle dere i 4 år til. Det blir selvfølgelig opp til dere å velge.

Bruk stemmeretten hvis dere vil være med å påvirke framtida i Snåsa, godt valg!