Gå til sidens hovedinnhold

Tïjjemierien sisnjelen haalline

Artikkelen er over 2 år gammel

Jienebeåtnoehaalle mij Snåasen skuvlen lïhke tseegkesåvva lea tïjjemierien sisnjelen, jïh edtja gaervies årrodh njoktjen 1.b. 2021 åvtelen.

For abonnenter