Vi tror ikke folk er lei av politikere som krangler, altså diskuterer saker, men vi er bra sikre på at folk er lei av politikere som ikke snakker sant. Administrasjonen i Snåsa kommune har aldri anbefalt flisfyring, og, ja, Snåsa Arbeiderparti stoler på administrasjonen når de gir faglige råd. Begge de to skribentene har sittet i kommunestyret denne siste perioden sammen med oss og skulle vite det.

Når det gjelder varmeløsning på Bostad har det vært en langvarig strid mellom Senterpartiets næringsinteresser på Snåsa og Arbeiderpartiets tro på at bergvarme både er en mer miljøvennlig og rimelig løsning. Nå framstilles det som om Snåsa Arbeiderparti ikke stoler på administrasjonen, mens det i realiteten er Senterpartiets intensjoner vi ikke alltid kan stole på.

Snåsa kommunestyre vedtok at bergvarme skulle være varmeløsning på Snåsa skole før valget i 2019. Da Sp kom til makta i oktober 2019 la det nye flertallet i kommunestyret vedtak om bergvarme på Bostad dødt, og vedtok å utrede på nytt. Det ble sendt ny bestilling til administrasjonen som måtte starte forfra igjen med nye utredninger. Til slike utredninger bruker kommunen eksterne konsulenter, det er ikke vanlig at kommunene sitter på denne type kompetanse selv, heller ikke i folkerike kommuner.

Plan-og byggekomiteen (PLB) ble fra høsten 2019 ledet av Sp og fikk oppdraget med å formulere bestilling til konsulentfirmaet. De ferdige utredningene ble lagt fram for PLB som på bakgrunn av de faglige råda utredningene gir, skal innstille til Hovedutvalg, også ledet av Sp. Hovedutvalg innstilte videre til kommunestyret, som har vært ledet av Sp denne perioden. Det var ikke administrasjonen, men Sp sin leder i PLB og representantene fra Høyre og SV som stemte for flisfyring, og dermed anbefalte denne løsningen videre i vedtaksprosessen. Ordføreren var tilstede i møtet i PLB da innstillingen ble utarbeidet. Arbeiderpartiet sine 2 representanter foreslo å opprettholde vedtaket om bergvarme og stemte for det.

Arbeiderpartiet på Snåsa har helt siden kommunestyret gjorde vedtak om bergvarme, stått på det vedtaket. Senterpartiet derimot, som la vedtaket dødt da de fikk ordføreren i 2019 har aldri vurdert denne løsningen som aktuell. Her mener vi at hensynet til lokale næringsinteresser har vært viktigere for Sp enn konklusjonene i de uavhengige utredningene som ble gjort.