Starter bandkvelder for musikk-ungdommer

Lærer Audun Austli er klar til å veilede ungdommer som vil prøve å spille sammen i band.