Statsbudsjettet sett fra Snåsa.

Saemien Sijte den store taperen

Dette mener lokalpolitikere i Snåsa om statsbudsjettet som ble framlagt torsdag.

TAPEREN: Alle de politiske partiene i Snåsa er enige om at regjeringens manglende bevilgning til nytt Saemien Sijte er taperen ved forslaget til nytt statsbudsjett. Bildet er fra i sommer da daværende fylkesmann Inge Ryan åpnet jubileumsutstillingen "Mens landet forsvinner – 100 års kamp for arealene". Foto: Birger Ringseth 

Sørsamisk

Snåsningen utfordret snåsapolitikere i lokalpartiene til å si hva de mener om forslaget til statsbudsjett sett fra dere ståsted.

Arbeiderpartiet finner kjapt tre konkrete negative saker i statsbudsjettet, men lar seg vente lenger på de positive.

– Vi sliter med å finne de positive saker i statsbudsjettet, men de tre mest negative er rimelig lett å finne, skriver ordfører Tone Våg (Ap) og ramser opp:

Usosial skattepolitikk.

Manglende bevilgning til Saemien Sijte

Manglende bevilgning til Meråker- og Trønderbanen

Etter litt tid kommer likevel noen positive punkter fra Ap:

Videreføring av tidlig innsats i barnehage og skole.

640 nye studieplasser og lektorordning yrkesfag.

Desentralisert yrkesutdanning

– Holder oss for narr

Senterpartiets Tine Hasvang Vaag finner følgende tre mest positive saker i statsbudsjettet:


1,3 milliarder til flere lærere er positivt. Ungene våre er fremtiden og mange plasser er det utfordrende med for mange elever per lærer, noe som gjør at det er vanskelig å få gitt hjelp til alle. Det er viktig at pengene brukes til flere lærere i undervisning og ikke mer administrasjon.

Det er positivt at regjeringa styrker arbeidet med mineralforvaltning. Det settes inn 5,2 millioner i økt saksbehandlingskapasitet. Det er store verdier i mineraler rundt om i Norge - også på Snåsa. Økt trykk på arbeidet her er bra!

At det i budsjettet for 2018 legges opp til at reindriftsnæringa i Trøndelag, Nordland, Troms og Finnmark skal få avgiftsfritak på driftsmidler er positivt.

Men Sp-politikeren legger ikke skjul på at man er meget skuffet over manglende oppfølging fra regjeringen:

Det er utrolig skuffende at det heller ikke denne gangen er bevilget penger til realisering av Samijen Sitje. Regjeringa holder oss for narr! Det er respektløst for den samiske kulturen, den samiske befolkning og Snåsa kommune som har jobbet for dette i så mange år. De burde skamme seg!

En vekst på kun 1,3. prosent i Snåsa kommunes budsjett er i realiteten en nedgang når vi tar hensyn til lønns og prisvekst. Store folkerike kommuner får betydelig mer.

Regjeringen foreslår å fjerne støtten til en hel rekke frivillige organisasjoner. Det må være som å gå baklengs inn i fremtiden! Norge er bygd med hjelp av frivilligheten og det er viktig for oss at vi fortsatt bidrar fra fellesskapet for å gjøre hverdagen bedre for disse organisasjonene - her er det snakk om my forebyggende arbeid, skriver Hasvang Vaag.

– Lite positivt

Varaordfører Ola Kristian Johansen ser lite positivt på budsjettet fra SVs ståsted.

For Snåsa sin del er det ærlig talt ikke noe annet positivt med dette budsjettet enn at svært få Snåsninger ga sin stemme til de som utarbeidet det, mener han.

Forventet pris- og lønnsvekst i kommunesektoren er på 2,6 prosent, mens Snåsa får en økning i overføringene på 1,3 prosent. Altså får vi reelt sett en reduksjon på 1,3 prosent av inntektene.

Det mest positive er at den uforsvarlig høye bruken av oljefondet ser ut til å avta, mener Johansen.

Det mest negative for Snåsa sin del i dette særdeles usosiale budsjettet er vel at det ikke bevilges midler til Saemien Sijte, barnehage blir 1300,- dyrere, erstatningsordningen for beitedyr som er tatt av rovdyr reduseres med 8 millioner kroner og det bevilges vesentlig mindre regionale midler til vei og annen infrastruktur.

Johansen poengterer også at regjeringen faktisk bruker mer penger fra oljefondet.

Bruken av oljefondet øker, men det gjør også størrelsen på fondet slik at nå er budsjettet innenfor handlingsregelen, påpeker han.

Litt, men ikke nok

Ragnheid Ona-Hauffens parti Venstre ser på midler til klimavennlige tiltak som positive punkter i statsbudsjettet.

Klimasatsmidlene til kommunene fortsetter. Snåsa kommune kan med det søke om å få støtte til ladepunkt for egne elbiler.

Det at man gjør litt på Trønderbanen er bra, men her skulle det vært gjort mye mer.

Det er satt av 7 millioner i søkbare midler til digitalisering av lokalaviser, kanskje noe for Snåsningen?

Også Venstre ser på nok et budsjett uten penger til nye Saemien Sijte blant de mest negative nyhetene for Snåsa.

Saemien Sijte; det er en skuffelse at det ikke kommer med nå. Der må det jobbes videre for å få det inn igjen.

Regjeringen fjerner støtte til mange organisasjoner, som blant annet 4H som er viktig i Snåsa.

Det skulle vært mer frie midler til kommunen.

Tilrettelegger økonomisk vekst

Høyre er ikke overraskende nok mest fornøyd med det framlagte statsbudsjettet.

– Hovedlinjene i dette budsjettet er at det legges til rette for økonomisk vekst, flere i jobb og et bærekraftig og trygt velferdssamfunn, skriver Lars Grav- brøt til Snåsningen.

Blant de positive tiltakene fremmer de følgende:

Mye positivt for næringsutvikling, og arbeidsplasser i distriktene. Blant annet tiltak om 50 millioner i midler for å stimulere til innovasjon og næringsutvikling i landbruket. Det passer jo svært bra med at deler av landbruksforvaltning ble flyttet fra Oslo til Steinkjer og en stor pott av dette vil havne i Trøndelag. Overføringer til landbruket gjør at bønder i Snåsa bygger ut og satser som aldri før! Videre vil det for reindrifta være positivt at det blir gitt avgiftsfritak på driftsmidler.

Det ser ut til at eiendomsskatt for verker og bruk fases gradvis ut samtidig som skattemessige rammevilkår for næringslivet blir bedret. Det er veldig positivt for Snåsa- bedrifter som for eksempel Gravbrøtfoss, Øverbygg og Norsk Navigasjon.

Overføringer til kommuner blir fortsatt svært bra. Selv for småkommuner som har valgt å fortsatt stå alene noen år.

Høyre har ikke klart å fylle listen på tre negative saker, men har følgende:

Det blir et svært bra statsbudsjett, men regjeringa er hemmet av å ikke være flertallsregjering. Det kommer budsjettposter fra andre partier som kanskje ikke burde vært prioriterte og som går på bekostning av andre mer positive tiltak, for eksempel ser det ut til at Saemien Sijte blir utsatt enda ett år.

De fjerner/reduserer ikke eiendomsskatten for vanlig folk enda.