Snåsa Ap vil ha heldøgns ambulanse

Snåsa Arbeiderparti vil ha tilbake ambulanse med heldøgns beredskap stasjonert i kommunen.