Gå til sidens hovedinnhold

Snåasen skuvlemaanah bussestreejkem slyöhpoeh

Stoerre bieline laanteste bussestreejke daelie, men bussh skuvlide Snåasesne vuejieh guktie pruvhkieh.

For abonnenter