Skal måle trafikken på Fv.763

I forbindelse med stengingen av E6 gjennomfører Vegvesenet nå trafikkmålinger på fylkesvei 763 gjennom Snåsa.