Sammenslåing av vekstselskap

Kommunestyret vedtok like før jul enstemmig å slutte seg til sammenslåing av AS Reko AS og Inn-Trøndelag Vekst AS.