Vi er i valgkampinnspurten og temperaturen i valgkampen tar seg opp. Alt for ofte mister vi oss selv i detaljenes diskusjoner. Vi snakker hjertelig om tiltak og forslag, men lite om mål. Vi har ikke søkelyset på det store bildet. Argumentasjonen går raskt til riktig eller galt, ikke styrker og svakheter.

Alle gode ideer burde lyttes til, og i møte med fremtiden har vi verken tid eller kapasitet til å bruke tid på gamle feilsteg ved hver korsveg. Det driver en kile mellom oss og vi spiller hverandre dårligere.

SV vil bygge «et Snåsa for fremtiden». Dette er noe vi gjør sammen. Når de politiske partiene samles så skapes det magi. Snåsadebatten er et perfekt eksempel. SV fikk med seg partiene på å arrangere en debatt i fellesskap, og arrangementet ble en rungende suksess. 200 fikk med seg debatten direkte, og 100 har sett på debatten i ettertid. En mangedobling fra forrige debatt.

En seier for demokratiet.

Vi vil arbeide for at det skal bli flere seiere i årene som kommer. Vi skal arbeide for et godt samarbeid imellom alle de politiske partiene, fordi sammen bygger vi et Snåsa for fremtiden.

Lykke til med valget, og godt valg!