Gå til sidens hovedinnhold

Sæjhta maeksedh juktie maanagïertelohkehtæjjah åarjelsaemien gïelesne ööhpehtidh

Artikkelen er over 1 år gammel

Saemiedigkieraerie sæjhta 150 000 kråvnah faalehtidh åarjel- jïh julevsaemien maanagïertelohkehtæjjastudentide.

For abonnenter