Gå til sidens hovedinnhold

Saajroedimmiem goerehte

Snåasen tjïelten vijremoenehtse lea bïeljelimmiem pollisese deelleme mænngan saejrehke sarve gååvnesovvi golken 1.b. Snåaasenheajjesne.

For abonnenter