Sa nei, nei, nei

Av

Flertallet i kommunestyret sa nei til økt vannavgift, nei til privatisering av veger nå og nei til redusert husleie på Stallbakken-boligene.