Regulering av Trollsvatnet

Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) gir tillatelse til regulering av Trollsvatnet som ligger vest på E6 i Snåsa.