Redd for at det kan skje en ulyk­ke

Na­bo­ene er be­kym­ret over til­stan­den på Skjule­brua i Ytre Sør­byg­da.