Godværets bakside på usaltede kommuneveger.

Det var uutholdelig, så kom gledesmeldingen

Gunn og Jørn Ove Heggland ba kommunen salte Dravlandsvegen, men fikk beskjed om at budsjettet var brukt opp.

STØVSKY: Det støver godt når traktor med henger kjører langs Dravlandvegen. Mandag gikk trekken bort fra husa ved veien men ut over beitene ved gården. Foto: Birger Ringseth 

Nyheter

Hver gang et kjøretøy passerer henger ei sky av støv rundt Dravlandsvegen. Med helgas vindretning kom alt støvet innover gården til Jørn Ove Heggland som fortviler.