Kronikk:

«Jabb å trask, eller strikk og vask»

Skjækra: Et ydet turmål i Snåsa.   Foto: Lornts Eirik Gifstad (arkiv)

Nyheter

Kultur gir trivsel og livslyst, uansett alder og førlighet. Kultur gir opplevelser og bidrar til et sosialt og aktivt liv. Forskning viser at kultur er et viktig virkemiddel i det helseforebyggende og trivselsskapende arbeidet. Men hva skjer når vi blir fratatt muligheten til å delta i kulturlivet, til å møtes på vanlig måte, til å være sosiale i nærmiljøet, - kan vi finne nye metoder for å opprettholde aktivitet?