Sprer livsglede til eldre

GLEDER: Snåsa barnehage er en livsgledebarnehage med faste besøk på Snåsa sjukeheim. Mandag fremførte de flere sanger for beboerne, før det ble kreativ lek med modelleire. Fra venstre Erik Svara Gjertsen, Anita Kjensteberg, Ellen Sjule, Stine Melting og Safi Mohamad Akroum. 

Nyheter

Med sang, lek og aktiviteter sprer barnehagebarn livsglede på Snåsa sjukeheim.