Etterlyser hjelpemidler

Det gamle bassenget på helsehuset fungerer som lager for hjelpemidler. Fra venstre Bjørn Myran, Inga Lill Viem og Gunn Ånonli. 

Nyheter

Midt i høytiden for benbrudd etterlyser Snåsa kommune hjelpemidler som er lånt ut.