Trafikkskoler valfarter til Hafella

Bremser: Før elevene fikk prøve seg på kjøring i mer ulendt terreng måtte de bli kjent med kjøretøyets bremser. Ved siden av løypa står kjøreskolelærerne Petter Christian Singsaas (t.h.) fra Gule Biler og Per Gemar Rønning (t.v.) fra Eggen Kjøreskole. 

Nyheter

Hafella: Som ett av Trøndelags to godkjente øvingsområder for snøscooter er anlegget på Hafella blitt mer og mer brukt av kjøreskoler de senere årene.