Pusser støvet av innflyttermappen

Ønsket velkommen av ordføreren

VELKOMMEN: Maja Falmår, med Kornelius i armene og Kristian Kjenstad ble ønsket velkommen til Snåsa av ordfører Arnt Einar Bardal. 

Nyheter

Maja, Kristian og Kornelius ble ønsket velkommen til Snåsa av ordfører Arnt Einar Bardal.