Pilot for elektronisk medisindispenser

PILLY: Sykepleier Hilde Larssen og ergoterapeut Klara Pettersen i Snåsa kommune viser fram den elektroniske medisindispenseren Pilly, som nå testes ut i Snåsa. 

Vi har en generasjon som ikke er redd for ny teknologi.

Hilde Larssen

Varsler: Den elektroniske medisindispenseren Pilly kan varsle med via SMS. 

Nyheter

Ny teknologi skal gi mestring både hjemme og på institusjon, blant annet med elektronisk medisindispenser.

– Nå kjører vi et pilotprosjekt med medisindispenseren Pilly med innebygd SMS-varsling, sier sykepleier Hilde Larssen i Snåsa kommune.

Sender varsel til smarttelefon

Dispenseren Pilly har vært i bruk en stund i Snåsa, men nå testet varslingsmulighetene ut i et pilotprosjekt.

– Med Pilly gjøres medisinen tilgjengelig til rett tid, og kan varsle pasienten både med lyd og lys – og med melding til en smarttelefon. Hvis medisinen ikke tas, går det ut varsel – enten til ansatte eller pårørende, forklarer Hilde Larssen.

Å få riktig medisin til riktig tid er viktig for en del pasienter. Da kan en slik forhåndsprogrammert medisindispenser gi både mestring og trygghet for både pasienter.

– For enkelte er det veldig viktig å ta medisin til rett tid. Det kan medfører mye stress og usikkerhet, så her kan Pilly skape økt trygghet og livskvalitet, sier Klara Pettersen.

Pilotprosjektet er én del av at omfattende samarbeid med Steinkjer og Inderøy. Prosjektet skal utrede, kartlegge og teste ut hvilke teknologiske nyvinninger som skal tas i bruk.

Mestringsteknologi

– Vi lærer av hverandre – og slipper å gjøre de samme tabbene, sier Klara.

Søkelyset er på mestring i hverdagen, noe som har ført til at begrepet velferdsteknologi er på vei ut.

– Målet er at flere kan mestre hverdagen, både hjemme og på institusjon. Derfor bruker vi begrepet mestringsteknologi, sier Klara Pettersen.

Samtidig er pleie- og omsorgsavdelingen i gang med et nytt varslingssystem. Det vil bli tatt i bruk i den nye sjukeheimen, og er allerede tatt i bruk i hjemmetjenesten.

– Det blir en milepæl når den nye sjukeheimen står ferdig, sier Larssen.

Arbeidet med nye teknologiske hjelpemidler starter alltid med en kartlegging.

Kartlegging

– En individuell kartlegging er alltid første punkt. Ingenting blir påtvunget pasientene, men vi merker en økende nysgjerrighet, både fra paisenter, ansatte og pårørende. Mange ansatte har mestringsteknologi i bakhodet i arbeidshverdagen, og kommer med gode forslag, sier Larssen.

De ansatte merker en økende nysgjerrighet og interesse for mestringsteknologi, både fra pasienter og pårørende.

– Vi har en generasjon som ikke er redd for ny teknologi. Mange er både oppdatert og nysgjerrig og utstyrt med en smarttelefon. Det gjør det enklere å komme i gang – og det vil bare bli lettere i årene som kommer, sier Klara Pettersen.

Smart gulv

Samtidig pågår det en rivende utviklingen innen mestringsteknologi.

– Vi har blant annet fått demonstrert et «smart» gulv. Det kan varsle om alt mulig og virker veldig spennende, men det blir nok ikke tatt i bruk her i Snåsa med det første. Det finnes mange spennende nyheter innen digital varsling, som kan gi økt mestring og spare tid for ansatte.

De kritiske røstene mot velferdsteknologi finnes fortsatt, men målsetting er klar.

– Teknologi skal ikke erstatte de varme hendene, men frigjøre tid og ressurser – og gi en bedre hverdag for både pasienter, pårørende og ansatte. Vi er bare i startgropa i å ta i bruk mestringsteknologi, sier Hilde Larssen.