Julsjau i Krogsgården

Over 30 utstillere til Julsjau

STINN BRAKKE: Utstillerne og handlende sto og gikk tett i tett inn igjennom fjøset på Krogsgården under julsjau i 2018. Arkivfoto: Birger Ringseth. 

Nyheter

Årets Julsjau rommer et bredt spekter av utstillere med alt fra mat og drikke til husflid og dyr og barneaktiviteter.