Ungdommens talerør i kommunen

Nytt ungdomsråd

Ungdommens råd: De nye representantene i ungdommens råd. F.v.: Hanna Fjerstad, Kristine Vedal, Lene Berg (leder), Bendik Skaug (nestleder) og Sigurd Lorvik Hansen. Representantene Magnus Sandnes og Pål Morten Juul var ikke til stede da bildet ble tatt. 

Nyheter

Mandag ble sju nye representanter satt inn i ungdommens råd for å tale ungdommenes sak det kommende året.