Læringsmetoden iMal

- Lærer mer når vi lager lyd mens vi skriver

Vvvvvvvvvv, sier Ivan Selliås konsentrert mens han skriver bokstaven v på oppgavearket utarbeidet av Regine Nagelhus. Her sammen med lærer og assisterende rektor Jannicke Sandstad og medelevene Ossaid Mohamad Akroum, Ylva Holstad Rognerud og Maren Jørstad Kristiansen. 

Det er godlyd å høre elevene øve på bokstavene – og ikke bråk.

Lærer Kjerstin Østborg
Nyheter

Ved å bruke flere sanser samtidig er det lettere å lære bokstavene for førsteklassingene ved Snåsa skole, som har tatt i bruk læringsmetoden iMal.  

– Vi skriver bokstaven mens vi lager lyden til bokstaven. Nå lærer vi bokstaven v og m, sier Sanna før hun kaster seg over oppgavearket.

En jevn v-dur sprer seg i grupperommet på Snåsa skole, der førsteklassingene Ossaid, Ylva, Sanna, Maren og Ivan jobber med et oppgaveark utarbeidet av Regine Nagelhus.

Arbeidsoppgaven til elevene handler i kortversjon om å knytte riktig lyd til riktig bokstav. Utstyrt med en rød og blå blyant terper de på skrivemåten til v og m, samtidig som de uttaler bokstavlyden.

Bruker flere sanser

– Da bruker de flere sanser samtidig og lærerne kan enkelt følge med om elevene kobler sammen rett lyd til riktig bokstav. Det er genialt, sier lærer og assisterende rektor Jannicke Sandstad ved Snåsa skole.

Hun tok på eget initiativ i bruk læremetoden iMal på fjorårets førsteklassinger.

– Det fungerte veldig bra. Elevene lærer bokstavene raskere og på kartleggingen på tampen av skoleåret var alle elevene over bekymringsgrensen. Det er et veldig godt resultat som viser at det fungerer, sier Jannicke Sandstad.

Korte arbeidsøkter

Lærer Kjerstin Østborg, som er kontaktlærer for årets førsteklassinger, har også gode erfaringer med iMal.

– Jeg prøvde det først ut på et par elever med lese- og skrivevansker og det fungerte veldig bra. Nå er førsteklassingene i gang og vi er godt i gang med alfabetet, sier Kjerstin Østborg.

En viktig del av læringsmetoden er korte intense arbeidsøkter med full konsentrasjon etterfulgt av lek

– Vi ser at elevene er veldig motivert og de med konsentrasjonsvansker blir mer fokusert når de både skriver og uttaler lyden, sier Sandstad.

De to lærerne har hatt flere besøk av Regine Nagelhus som har utviklet metoden, og fulgt opp med kurs og veiledning.

Det at elevene uttaler bokstavene mens de arbeider, er ikke et problem i klasserommet.

– Det er godlyd å høre elevene øve på bokstavene og ikke bråk, så det går veldig bra, sier Kjerstin Østborg.

Elevene er også veldig tydelig på at det må til litt lyd for å lære bokstavene, men de ser ikke på det som et problem.

– Det blir en del lyd, men lite tull, slår Maren fast mens medelevene nikker.

Bokstavlæring på døra

Hver morgen blir elevene møtt med «god morgen», før de må skrive ukas bokstav på døra samtidig som de sier riktig lyd. Det har blitt en morsom og lærerik start på dagen.

– Det er inngangsbilletten til klasserommet om morgenen. Elevene synes det er artig og savner det vist det ikke henger en bokstav på døra, sier Østborg.

De to lærerne ved Snåsa skole har prøvd ulike undervisningsmetoder, men er klar på at iMal har kommet for å bli.

– Før gikk vi løs på lærebøkene vi fikk og lærte en bokstav i uka. Nå tar vi to bokstaver i uka for elevene lærer raskere. I løpet av skoleåret stopper vi opp å repeterer, og for elever med lese- og skrivevansker er iMal veldig bra, sier Kjerstin.

Etter litt utprøving er det nå bestemt at iMal skal brukes i begynnerundervisningen ved Snåsa skole. Det betyr at alle de 12 førsteklassingene tar i bruk iMal for innlæring av bokstavene.

– Planen er å være ferdig med alle bokstavene før jul, sier kontaktlærer Østborg.