Klart for etablering av BUA Snåsa

Gratis utlån av sport- og fritidsutstyr

BUA SNÅSA: I desember åpner dørene til BUA Snåsa forteller Astrid Bratlie i Snåsa bygdesentral, og viser fram noe av utstyret som blir en del av utvalget i utlånsordningen. 

Vi er avhengig av at noen voksne melder seg som frivillige, både til utleie og vedlikehold av utstyret

Astrid Bratlie
Nyheter

Den første bestillingen av sport- og fritidsutstyr til BUA Snåsa er levert og nå jobbes det for åpning til vintersesongen.