Bokpub om Fru Muus

BOKPUB: 1. november inviteres Anne-Britt Eggen, Olav Moe og Ragna Ingeborg Strugstad til bokpub på Garveriet. – Og vi har flere eksemplarer til utlån, sier Ragna Ingeborg Strugstad. 

Nyheter

Bodil Stenseths nye bok «Fru Muus’ klage» vekker nasjonal interesse.

Fredag 1. november kommer forfatteren og historikeren til Snåsa og Garveriet.

– Hun synes det er en ære å komme til Snåsa, så det prioriterer Bodil Stenseth, sier biblioteksjef Ragna Ingeborg Strugstad.

Bokpuben arrangeres av biblioteket, Snåsa historielag, Sparebanken 1 SMN og Garveriet. De gleder seg over stor interesse for boken.

– Det er voldsomt stor interesse for «Fru Muus’ klage». Alle de største mediene har anmeldt boka, sier Anne-Britt Eggen.

Oline Muus og ektemannen Bernt Julius Muus fra Snåsa emigrerte til Amerika i 1859. Pastor Bernt Julius startet et omfattende arbeid med å etablere menigheter og St. Olafs College, var Online Muus travelt opptatt på hjemmefronten.

Klagen boken omhandler er 4000 dollar som Oline Muus fikk i arv etter sine foreldre. Pengene ble derimot disponert av ektemannen Bernt Julius, men i 1879 stilte Fru Muus ektemannen et ultimatum.

Det endte i en strid som gikk rett inn i datidens kvinnesaksdebatt, der både Markus Thrane og Bjørnstjerne Bjørnson deltok.