Gunnar Thorsen takket av som banksjef

Ærlig og raus Snåsa-patriot

TAKKET AV: Gunnar Thorsen ble takket av med mange gode ord og gaver. Fra venstre Ola Ålmo, Guri Brede, Siv-Merethe G. Belbo, Gunnar Aunsmo, Tone Våg, Inger Lise Jørstad, Terje Våg, Brit Ringseth, Evy Nessan Østborg, Liv Gåsmo og Siv Beate Eggen. 

Jeg stortrivdes – det var en fantastisk tid.

Banksjef Gunnar Thorsen
Nyheter

Guri Brede ble varmt tatt imot som ny banksjef i SpareBank 1, mens avtroppende banksjef Gunnar Thorsen fikk favnet full av godord og gaver.