Her er svarene

Her er svarene på ungdommenes valgutspørring
Nyheter

Tone Våg – Ap:

1. Holdningsskapende arbeid mot rus og mobbing er viktig, men det trenger ikke være gjennom MOT. Vi har mange ulike tilbud rettet mot barn, unge og familier på Snåsa. Prosjektet «Ekte, rause og modige barn og unge som mestrer eget liv» arbeider nå med en «Snåsamodell». Vi må se resultatet av dette arbeidet før vi bestemmer oss.