Ung valgutspørring

DAGSORDEN: Fire av de sju medlemmene i Ungdommens råd sattte dagorden på Snåsadebatten forrige uke. Fra venstre Thea Caroline Aasland, Frøydis Jørstad, Elise Flått Håpnes og Solveig Fossum Norberg.  Foto: Øyvind Bones

Nyheter

Sommerjobb, MOT, helsesøster, klima og miljø er tema som unge i Snåsa ønsker svar på.