Ung valgutspørring

DAGSORDEN: Fire av de sju medlemmene i Ungdommens råd sattte dagorden på Snåsadebatten forrige uke. Fra venstre Thea Caroline Aasland, Frøydis Jørstad, Elise Flått Håpnes og Solveig Fossum Norberg. 

Nyheter

Sommerjobb, MOT, helsesøster, klima og miljø er tema som unge i Snåsa ønsker svar på.