Snåsadebatten

Flere frieri, men få klare lovnader

Snåsadebatten: Panelet besto av Tore O. Sandvik (Ap), Rakel Trondal (SV), Tommy Reinås (MDG), Pål Sæther Eiden (H), Tove Eivindsen (V), Terje Settenøy (FRP), Hallgeir Opdal (Rødt), Karin Bjørkhaug (KrF) og Tomas Iver Hallem (Sp). Hans Bårdsgård fra Nationen var debattleder på oppdrag fra de fem politiske partiene i Snåsa som sammen arrangerte Snåsadebatten på Snåsa hotell. 

Nyheter

Fylkespolitikerne snakket varmt om utdanning, samferdsel, beredskap og rovdyr i distriktene, men kom med få lovnader om forsvarlig beredskap eller uttak av rovdyr.