Prosjekt i regi av Snåsavatnet grunneierlag

Merker skjær og sikrer Snåsavatnet

Granaskjæret: Granaskjæret er merket med flere blåser for å sikre de båtfarende mot utilsiktede sammenstøt.  

Nyheter

Snåsavatnet grunneierlag har i sommer merket en hel rekke skjær for å sikre sjøfarerne fra grunnstøtinger på Snåsavatnet.