Skolestart torsdag 15.august

Snåsningene trives på Grong videregående

Snåsninger: Grong videregående skole har Snåsninger i staben som har jobbet der siden tidlig 90-tall og rekrutterer stadig nye lærere fra Snåsa. Foran f.v: Vegard A. Løvmo (Idrettsfag), Helena Gaundal (helse og oppvekstfag), Håvard Velde (naturbruk), Morten Fjerstad (idrettsfag), Bernt Fridtjof Mølnvik (avdelingsleder), Torstein Engum Bruvoll (realfag). Bak f.v: Inger Lise Nyås (norsk), Solvår Alise Østgård (norsk/spes.ped), Sigrid Dravland (assistent), Kristin Aasvold (kantinedrift), Torunn Berg Holsing (tysk), Kjetil Formo (naturbruk), Bernt Frode Engum (IT og elektro) og Maja Kristine Jåma (samisk) Grong VGS. 

Nyheter

Torsdag er det igjen klart for skolestart ved mange av landets videregående skoler. Ved Grong videregående skole står snåsningene nærmest i kø for å ta imot årets elever.