Skolestart torsdag 15.august

Snåsningene trives på Grong videregående

Snåsninger: Grong videregående skole har Snåsninger i staben som har jobbet der siden tidlig 90-tall og rekrutterer stadig nye lærere fra Snåsa. Foran f.v: Vegard A. Løvmo (Idrettsfag), Helena Gaundal (helse og oppvekstfag), Håvard Velde (naturbruk), Morten Fjerstad (idrettsfag), Bernt Fridtjof Mølnvik (avdelingsleder), Torstein Engum Bruvoll (realfag). Bak f.v: Inger Lise Nyås (norsk), Solvår Alise Østgård (norsk/spes.ped), Sigrid Dravland (assistent), Kristin Aasvold (kantinedrift), Torunn Berg Holsing (tysk), Kjetil Formo (naturbruk), Bernt Frode Engum (IT og elektro) og Maja Kristine Jåma (samisk) Grong VGS.  Foto: Lornts Eirik Gifstad

Nyheter

Torsdag er det igjen klart for skolestart ved mange av landets videregående skoler. Ved Grong videregående skole står snåsningene nærmest i kø for å ta imot årets elever.