Skapte ny giv for Snåsa på 1980-tallet

Siste sprell fra idegruppa

Fra venstre: Arnstein Wagnild (t.v.) i Snåsa-Tråkk tok imot gaven fra tre av de fem bak Idegruppe Snåsa: Gunnar Thorsen, Halvard Engstrøm og Audun Klev. Vigdis Hjulstad Belbo og Bjørn Sandes var også med i idegruppa, men ikke til stede på det siste treffet. 

Nyheter

Mer enn 30 år etter at Idegruppa satte Snåsa på norgeskartet med slagordet "I brinn fer Snåsa!" gis den siste støtten til ny tråkkemaskin.