Skapte ny giv for Snåsa på 1980-tallet

Siste sprell fra idegruppa

Fra venstre: Arnstein Wagnild (t.v.) i Snåsa-Tråkk tok imot gaven fra tre av de fem bak Idegruppe Snåsa: Gunnar Thorsen, Halvard Engstrøm og Audun Klev. Vigdis Hjulstad Belbo og Bjørn Sandes var også med i idegruppa, men ikke til stede på det siste treffet.  Foto: Øyvind Bones

Nyheter

Mer enn 30 år etter at Idegruppa satte Snåsa på norgeskartet med slagordet "I brinn fer Snåsa!" gis den siste støtten til ny tråkkemaskin.