Igangsettingsvedtak for utbygging av Snåsa sjukeheim

Ser fram til enklere arbeidshverdag

Utbygging sjukeheimen: Denne gjengen ser fram til riving og nybygging på Snåsa sjukeheim. Fra venstre Lise Fjerstad, Tove Bomo Bakken, Else Johanne Ringseth og Ragna Haaland Ulsaker. Beboer Joralf Gjerstad foran.  Foto: Øyvind Bones

Vi har forberedt oss godt, og både ansatte, beboere og pårørende er innstilte på at dette skal vi få til!

Mimi Lise Jørstad
Nyheter

Ansatte og beboere ved Snåsa sjukeheim kan endelig se fram til utbygging, og er godt forberedt til anleggsperioden.