Drøftes av styret i Helse Nord-Trøndelag 19. juni

Ambulansen blir styresak

STYRESAK: Snåsa-ambulansen blir styresak i juni etter at styreleder Ingrid Finboe Svendsen, her sammen med administrerende direktør Torbjørn Aas, har satt saken på dagsorden til styremøtet 19. juni. Arkivbilde: Margrete Konstad/Trønder-Avisa.  Foto: Margrete Konstad

Jeg håper det fører til styret tar ansvar og gir oss en god og forsvarlig beredskap.

Ordfører Tone Våg
Nyheter

Etter trykk fra ordfører Tone Våg og et samlet Snåsa -  og full støtte fra flere kommuner - løftes Snåsa-ambulansen opp til å bli en styresak i Helse Nord-Trøndelag.