Stopper skoleflytting

Rådmannen foreslås å flytte Snåsa kulturskole inn i den gamle administrasjonsdelen ved Snåsa skole, som i dag brukes til noe undervisning, helsesøster og møterom. Foto: Lornts Eirik Gifstad  Foto: Lornts Eirik Gifstad

Nyheter

Lokalpolitikeren stopper planene om flytting av Snåsa kulturskole til Snåsa skole.