Lang vei mot heltidskultur innen helse

Nyheter

Pleie og omsorgsleder Mimi Lise Jørstad i Snåsa kommune forstår frustrasjonen til tilkallingsvikarene, men kan ikke love større faste stillinger.