Åpen dør ikke straff for unge

KONTRAKT: Snåsa kommune er den 27. kommunen som inngår avtalen om ruskontakt i Trøndelag, som koordineres av konfliktrådet i Trøndelag. Jonny Bäckstrøm (t.v.) i konfliktrådet, lensmann Arnstein Wagnild, Ragnhild Moum Agle, enhetsleder Familiesentralen og kommuneoverlege Ulf Seljelid.  Foto: Øyvind Bones

Berger vi én ungdom har vi gjort mye rett.

Arnstein Wagnild
Nyheter

Unge som er anmeldt for bruk av narkotika eller doping, kan få hjelp – og ikke straff – for å komme på rett spor.