NTE skal gjøre vedlikehold på strømnettet

Vestbygda blir mørklagt

Mørklagt: NTE kobler ut strømmen til området fra Finsås til Brønstadberga og de øvrige forgreiningene med både Mediås-Holsing og helt inn til og med Ismenningen og Rauberglia.  Foto: Lornts Eirik Gifstad

Nyheter

Vestbygda: 11. april skal NTE gjøre en massiv utkobling av strømabonnenter på Vestbygda, hele 45 trafokretser blir uten strøm natta gjennom.