Salg av Andorstuggu

Nyheter

Snåsa IL og Snåsa Skytterlag, som sammen eier Andorstuggu, ønsker å selge bygget. På torsdagens årsmøte i Snåsa IL ble det vedtatt at styret gis «fullmakt til å gå i dialog med Snåsa skiskytterlag for å utrede et evt salg av Andorstuggu. De gis også fullmakt til å signere alle nødvendige dokumenter for et evt salg. Salgssum skal godkjennes av begge styrene. En forutsetning for salg er god økonomisk gevinst for lagene.»