Vil sette helse på dagsorden

Tillitsvalgte i Helse, pleie og omsorg på Snåsa vil høre hva politikerne mener om helsesektoren før valget.

INVITERER: Tillitsvalgte i helse, pleie og omsorg på Snåsa inviterer politikere og sambygdinger til en paneldebatt. F.v: Hilde Larssen (hovedtillitsvalgt i Sykepleierforbundet), Anita Derås Nyborg (hovedtillitsvalgt i Fagforbundet), Vigdis Bakken (plasstillitsvalg i Sykepleierforbundet) og Unn Merete Bomo (hovedtillitsvalg i Delta). Foto. Birger Ringseth 

Nyheter

Paneldebatten skal finne sted i Gilstadbygget 18. mars.