Søker fritak fra politiske verv

Arbeiderparti politiker Ann Lynum har søkt Snåsa kommune om permisjon fra sine verv som medlem av kommunestyret og leder for Hovedutvalg oppvekst i Snåsa kommune.
Nyheter

På grunn av sin arbeidssituasjon oppholder Lynum seg store deler av sin tid utenfor Snåsa, og er på grunn av jobb ikke i Snåsa på de aktuelle møtedagene.